Polityka Prywatności

onionleader.warzywapolowe.pl

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 3. informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

Administrator
Pojęcia używane w Polityce prywatności
Zabezpieczenie danych osobowych
Twoje prawa dotyczące danych osobowych
Prawo sprzeciwu
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Anonimowość
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Kontakt z nami

Część III – informacje o plikach cookies

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
Rodzaje plików cookies
Jak usunąć pliki cookies
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Serwisu
Zewnętrzne pliki cookies

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-748), przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 016320040. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „SYNGENTA”.
 2. Możesz skontaktować się z nami, w tym z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych osobowych – p. Betiną Ambroży:
  1. Listownie lub osobiście pod adresem: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
  2. Dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (22) 326 06 01 oraz fax: +48 (22) 326 06 99
  3. Pisząc e-mailem na adres: dataprivacy.pl@syngenta.com.

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Serwis” – serwis internetowy, dostępny pod adresem http://onionleader.warzywapolowe.pl
 2. Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania ze Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  b. możesz dokonywać ich sprostowania,
  c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej części Polityki, możesz znaleźć informacje o dodatkowych prawach.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 5
Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 3. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7
Anonimowość

Masz możliwości korzystania z usług udostępnionych w Serwisie w sposób anonimowy.

§ 8
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie http://onionleader.warzywapolowe.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

§ 9
Kontakt z nami

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
 2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie,
 3. Agencjom marketingowym odpowiedzialnym za działania marketingowe oraz redakcję Serwisu,
 4. Poczcie i kurierom.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

Część III – informacje o plikach cookies

§ 10
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  a.marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją towaru, który oglądałeś w naszym Serwisie,

  b. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Serwisu.

§ 11
Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

b. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.

§ 12
Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.

§ 14
Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:

  Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

  Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Serwisu.
 3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.