Cebula ozima po zimie

0
2318

Zima 2015/2016  była niezwykle niekorzystna dla wszystkich zimujących roślin, w tym również dla cebul ozimych. Problem wystąpił w 3 dekadzie grudnia 2015 roku, kiedy to po fali ociepleń, nietypowych dla warunków zimowych , rozhartowane rośliny zostały narażone na kilkudniowe spadki temperatur, sięgające nawet -20°C bez okrywy śniegu. To był główny czynnik ograniczający przezimowanie cebuli.

Silny wysuszający wiatr w połączeniu z mrozem, poczynił na plantacjach cebuli ozime duże spustoszenie. Na większości obszaru Polski, doszło do zniszczenia tych upraw. Tylko na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i nielicznych innych terenach w Polsce cebula ozima mogła przetrwać bez płaskich przykryć. Nawet mało jeszcze praktykowane przykrycie plantacji włókniną w wielu przypadkach, nie do końca było skuteczne. Na plantacjach, które przetrwały wegetacja przebiega prawidłowo. Ostatnie ocieplenie, powoduje szybki przyrost masy roślin, a w przypadku odmian wczesnych, również zgrubienia.

WP_20160405_023
Wiosenne ocieplenie sprzyja wzrostowi cebuli ozimej

Do dzisiaj powinno było się wykonać nawożenie mineralne pogłówne, nawozami azotowymi a najlepiej  wieloskładnikowymi dobrze rozpuszczalnymi o szybkim działaniu. Drugie nawożenie należy wykonać na co najmniej 6 tygodni przed zbiorem.  Warunki pogodowe, szybko się zmieniają. Obsuszający wiatr, szybkie zmiany wilgotności gleby, będą czynnikami ograniczającymi harmonijny wzrost i rozwój roślin. W takich warunkach, warto pomyśleć o nawożeniu dolistnym. Warto wykonać zasilanie dolistne nawozami mineralnymi sprzyjajacymi wzrostowi wegetatywnemu, co pozwoli zbudować silny szczypior. Dobrze jest wzbogacić te roztwory nawozami zawierającymi azot organiczny, aminokwasy. Działania te powinny wzmocnić osłabione rośliny, nadać im właściwą fazę i tempo wzrostu w okresie wczesnej wiosny.

Tam gdzie rośliny dobrze przetrwały zimę widoczne są już zgrubienia cebulowe
Tam gdzie rośliny dobrze przetrwały zimę widoczne są już zgrubienia cebulowe
Powoli nalezy się przygotować się do pierwszych zabiegów fungicydowych
Powoli nalezy się przygotować się do pierwszych zabiegów fungicydowych

Należy  również wykonać zabiegi  ochronne. Po okresie relatywnie ciepłej zimy, ochrona przeciw chorobom rozwijającym się w okresie ciepłej jesieni, powinna być właśnie teraz niezwłocznie wykonana. Najodpowiedniejszymi preparatami będą Scorpion 325 SC i Amistar 250 SC. W późniejszym okresie, należy pamiętać, że na cebuli ozimej, stosunkowo szybko mogą pojawić się patogeny takie jak Stemphylium i Botrytis, a w okresie przełomu maja – czerwca mączniak rzekomy. W przypadku tej ostatnie choroby wskazany będzie oprysk Ridomilem Gold MZ.  Nie należy dopuścić do zagrożenia ze strony nalotów śmietki i pierwszego żerowania wciornastka, zwłaszcza w ostatnim okresie wzrostu cebuli. Tu z uwagi na krótki okres karencji, przydatny będzie Karate Zeon 050 CS.