Zwalczanie chwastów tuż po wschodach cebuli. FILM

0
2165

Wiosenne lustracje cebulowych plantacji wskazują na konieczność wykonania zabiegów herbicydowych. Przy tegorocznym przebiegu warunków pogodowych, wschody cebuli były wydłużone, i często okazuje się że młode siewki już na starcie są osłabione. Dlatego na dobór stosowanych herbicydów oraz ich dawki warto zwrócić szczególną uwagę. Zapraszamy na FILM.

Tegoroczna wiosna należy do chłodnych. Kwiecień i pierwsza połowa maja związane były z chłodem a nawet przymrozkami oraz niską temperatura gleby. To powodowało, że wschody cebuli w tym roku były wydłużone i trwały 15-17 dni a nawet dłużej. To powoduje osłabienie młodych siewek oraz ich podatność na choroby. W warunkach jakie panowały tej wiosny, korzystniejsze były płytsze siewy nasion, co pozwoliło skrócić czas wschodów.

Wschody cebuli na plantacji biorącej udział w programie Onion Leader

W gospodarstwach biorących udział w programie Onion Leader, plantacje są na bieżąco monitorowane przez ekspertów Onion Leader i wspólne podejmowane były decyzje o koniecznych zabiegach uprawowych. Dobre efekty w tym roku dało zastosowanie pendymetaliny do 3 dni po siewie (Stomp Aqua 1,2 l/ha), pozwalając na dobrą kontrolę zachwaszczenia do czasu wschodów. Również doczyszczanie przedwschodowe było w tym roku często konieczne przy użyciu glifosatu lub dibromek dikwatu (Reglone), z których ten drugi jest o wiele bezpieczniejszy do stosowania. Tuż po wschodach po przejścia fazy 1 liścia właściwego możliwe jest z kolei zastosowanie prosulfokarbu obecnego w preparacie Boxer 800 EC (3-4 l/ha). We wcześniejszych fazach wskazane jest stosowanie tego herbicydu w niższej dawce.

Wschody cebuli na plantacji biorącej udział w programie Onion Leader

więcej informacji na onionleader.warzywapolowe.pl