Kazachska ekspedycja cebulowa w ramach Onion Leader

0
3161

W ramach Onion Leader grupa kluczowych klientów firmy Syngenta wraz z opiekunami, przedstawicielami tej firmy, wybrała się w daleką podróż. Tym razem warsztaty polowe w ramach projektu realizowanego przez koncern odbyły się w Kazachstanie. Kraj ten w większości leży w Azji, ma także nieco inny klimat niż polski. Cebula na tamtejszych plantacjach udaje się jednak wybornie.

Jaką cebulę produkuje się w Kazachstanie i gdzie ona trafia?

Grupa polskich producentów cebuli w mieście Ałmaty, dawnej stolicy kraju zlokalizowanej w południowo-wschodniej części Kazachstanu, zameldowała się 20 sierpnia. Tam oczekiwali na nich lokalni przedstawiciele Syngenta Warzywa. Wspólnie samochodami wszyscy udali się w okolice miejscowości Kordaj, gdzie wizytowali farmę Taalaya. W gospodarstwie tym mogli zlustrować 110 ha kwaterę cebulową. Kazachstan w pobliżu granicy z Kirgistanem cechuje się klimatem o dużych rocznych amplitudach temperatur. Zdarza się, że latem temperatura przekracza 40°C, zaś zimą spada do poziomów poniżej -40°C. W miesiącach letnich opady deszczu są raczej nieznaczne. Cebula, obok kapusty i marchwi, jest ważnym kierunkiem produkcji warzywnej w tym kraju. Pod jej uprawę przeznacza się 12-14 tys. ha ziemi w kraju, którego powierzchnia zajmuje 2,7 mln km2, czyniąc to państwo 9 największym na świecie. Cebula uprawiana jest niemal wyłącznie na fertygowanych stanowiskach. Przeważająca część wysiewanych tu odmian jest w typie hiszpańskim i amerykańskim. Rijnsburgery, które Kazachowie określają mianem cebul  północnych krajów, stanowią marginalną część produkcji. Uzyskane cebule dobrze się przechowują, nawet do kwietnia. Plon trafia głównie na rynek rosyjski, częściowo przez Kirgizję, a także na inne rynki państw WNP. W drobnej mierze importerem kazachskiej cebuli jest także UE, w tym Polska. – informuje Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta.

Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta jest pod wrażeniem plonów osiąganych na kazachskich polach cebulowych

Wysokie zbiory cebuli

Zbiory cebuli w Kazachstanie trwają już od około miesiąca. Pewna część uzyskanego plonu sprzedawana jest bezpośrednio z pola. Dzięki fertygacji plony poniżej 80 t/ha zdarzają się rzadko, a standardem są zbiory na poziomie 110-120 t/ha. Dzieje się tak, dzięki dużej obsadzie (4 – 5 jednostek na 1 ha, zależnie od wczesności odmiany) oraz okazałym kalibrażom (przeważnie powyżej 10 cm). Plantatorzy w Kazachstanie przykładają wielką wagę do zagadnienia ochrony fungicydowej i insektycydowej. Dzięki temu rośliny są na ogół w bardzo dobrej kondycji. W czasie wizyty polskiej grupy szczypior już kładł się, ale pozostawał zielony i bez śladów po wciornastkach czy chorobach grzybowych. Ceny osiągane za cebulę obecnie są ok. dwukrotnie wyższe niż w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Za 1 kg plantatorzy otrzymują 12-14 eurocentów. Sortowanie i czyszczenie cebuli kierowanej do sprzedaży obecnie odbywa się w oparciu o proste urządzenia zasypowe i workujące. To dość prymitywna technologia, ale wystarczając do szybkiego przygotowania partii towaru na początku sezonu sprzedaży . Do głównych zbiorów angażowany jest podobny park maszynowy jak w Polsce. Kluczem do uzyskania plonów jest nawożenie. Zwłaszcza dawki azotu są okazałe. Na niektóre pola stosuje się w formie fertygacji 1-1,2 t saletry amonowej. Azot w większości aplikowany jest do przesilenia letniego. Do ok. 20-22 czerwca podawane jest ok. 85% tego składnika pokarmowego. Po tym czasie gwałtownie rośnie zgrubienie cebulowe, więc żywienie modyfikowane jest w kierunku dostarczania dużych ilości potasu roślinom. – relacjonuje W. Tokarczyk. Dodaje, że dużym utrudnieniem w planowaniu nawożenia jest fakt, że jeszcze nawet jesienią plantatorzy nie wiedzą dokładnie na których działkach uprawiać będą cebulę w kolejnych latach. Ziemia nie należy do producntów, a jest jedynie dzierżawiona. Nie może być także użytkowana przez obcokrajowców. Dzierżawa wynosi 150-500 euro/ha. Pracownicy plantacji to Kazachowie, Kirgizowie i Duganie. Woda doprowadzana jest do działek systemem kanałów. Następnie w zbiornikach ogrzewa się dzięki czemu staje się bardziej przydatna do wykorzystania w fertygacji.

Cebulowy Dzień Pola

Podczas wizyty w Kazachstanie polscy ogrodnicy mieli okazję zapoznać się z tym jak przebiega uprawa cebuli odmian z firmy Syngenta. W ich gronie najważniejsze to Banko F1, Bratko F1, Bursa F1 i czerwona Darko F1. Są one cenione z uwagi na wysokie plonowanie i dobrą jakość. To cebule w typie hiszpańskim. Uprawiane one były w innych jeszcze niż Taalaya farmach w regionie Kordaj, gdzie produkcja realizowana jest na najwyższym poziomie. W gospodarstwach tych notowane są zbiory przekraczające próg 110 t/ha. Te wizyty możliwe były dzięki uczestnictwu w wydarzeniu Cebulowy Dzień Pola, jakie miało miejsce w tamtej części Kazachstanu podczas trzeciego dnia wizyty polskiej grupy. – konkluduje specjalista z firmy Syngenta.