W tym roku dla uzyskania dobrych wschodów i obsady cebuli okazały się ważne zarówno termin oraz głębokość siewu, jak i warunki pogodowe w poszczególnych regionach Polski. Duże znaczenie miało również odpowiednie przygotowanie gleby, oraz stosowane herbicydy – podkreśla Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta. 

[td_video_youtube playlist_title=”” playlist_yt=”” playlist_auto_play=”0″]