Ochrona cebuli ozimej od siewu, aż do zbiorów

0
2239

Sukces w uprawie cebuli ozimej zależy nie tylko od właściwego doboru odmiany i terminu siewu (kwestia jarowizacji po zimie) ale również od skutecznej ochrony. Gatunek ten ma szereg szkodników i chorób ze zwalczaniem których musi zmierzyć się plantator. Ewentualne zaniechania na tym polu doprowadzą do znacznej redukcji plonowania i osiągnięcia wyników produkcyjnych odbiegających od oczekiwań plantatora.

Ochrona przed szkodnikami i chwastami

Częstym problem po wschodach roślin jest atak wciornastka. Dla cebuli ozimej w polskich warunkach klimatycznych jest to szkodnik groźniejszy niż śmietka cebulanka. Potrafi on już we wczesnych fazach rozwojowych (flaga, pierwszy liść) całkowicie zniszczyć plantację. Szkodnik ten w tym okresie migruje z pól gdzie koszone są zboża na plantacje cebuli ozimej. Należy pamiętać, że zaprawianie nasion jest w tym przypadku niewystarczające. Konieczne jest zachowanie czujności i w razie potrzeby zastosowanie Karate Zeon 050 CS. Często zaniedbywana jest także kwestia ochrony roślin przed chwastami. Cebula ozima na okres zimy powinna zostać zabezpieczona przed zachwaszczeniem. Ostatnio aura w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu bywa ciepła, więc wzrost chwastów postępuje. Do zwalczenia konkurencyjnej roślinności na plantacjach cebuli ozimej przed zimowlą, w okresie pierwszego liścia właściwego, rekomenduję preparat Boxer 800 EC. – mówi Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta.

Dobre odchwaszczona cebula wiosną dzięki zabiegom wykonanym już jesienią

Ochrona fungicydowa

Pamiętajmy, że cebula zimująca jesienią osiąga fazę 3-4 liścia. Jej wegetacja przebiega dodatkowo w warunkach skracającego się dnia, kiedy to uwilgotnienie łanu bywa intensywne i długo utrzymujące się. To dobre warunki do infekcji mączniaka rzekomego, Stemphylium i alternariozy. Uprawę należy chronić przed tymi chorobami. Firma Syngenta ma w swej ofercie preparaty, które skutecznie je zwalczają, takie jak Scorpion 325 SC, Ridomil Gold Mz Pepite 67,8 WG czy Amistar 250 SC. Zastosowanie ich przed okresem zimy jest konieczne, gdyż przy braku ochrony, choroby te w sposób utajony mogą przetrwać, rozwijać się i wczesną wiosną zaatakować rośliny. W takiej sytuacji ich wzrost będzie ograniczony a plonowanie mierne. – informuje W. Tokarczyk. Dodaje, że dobrym pomysłem jest zastosowanie jeszcze przed zimą preparatu Switch 62,5 WG. Zabezpieczy on szyjkę cebuli i zniweluje ryzyko wystąpienia zaczątków chorób przechowalniczych. Oprysk taki poprawi zdrowotność roślin w kwaterze w okresie zimy i ułatwi ochronę cebuli wiosną, gdy przeprowadzenie zabiegów znów stanie się możliwe. Zapewnienie dobrej zdrowotności roślinom pozwala także wykorzystać pełnię ich potencjału w zakresie zimotrwałości czy odporności na wahania temperatur wczesną wiosną.

Dobra zdrowotność cebuli ozimej to szansa na dobre plony

Jak pomóc roślinom wiosną?

Wiosną, gdy temperatury osiągną poziom pozwalający na wykonywanie oprysków, należy przeprowadzić zabiegi przeciw mączniakowi rzekomemu, Stemphylium, alternariozie oraz zgniliźnie szyjki cebuli. W kwietniu można wykorzystać te same preparaty, które stosowane były w poprzednim roku. Szczególnie warto wtedy wykonać zabieg fungicydem Scorpion 325 SC, który zwalcza m.in. Stemphylium. Profilaktyka przekłada się na dobry wigor roślin, wysoką ich zdrowotność i w efekcie wysokie plony. Choroby grzybowe cebuli zimującej są dużym problemem, przebiegają w perfidny, podstępny sposób. Poważnych zagrożeń jest kilka i wszelkie zaniechania w ich zwalczaniu mogą mieć nieodwracalne, negatywne skutki. – konkluduje specjalista z firmy Syngenta.

Cebula ozima już prawie gotowa do zbiorów