Problemy na plantacjach cebuli po gradzie

0
5270
Cebula uszkodzona przed grad może łatwo porażona przez bakteriozy

Duża zmienność warunków pogodowych w ostatnim czasie, nie pozostaje bez wpływu, na wzrost i rozwój cebuli. Są to już nie tylko wysokie temperatury ale również gradobicia, które wystąpiły w niektórych regionach kraju znacząco uszkadzając szczypior.

Wysokie temperatury, powodują problemy z uwilgotnieniem gleby i znaczne spowolnienie wzrostu cebuli. Doświadczeni plantatorzy cebuli, stwierdzają wręcz, że w takich warunkach cebula źle rośnie. Po okresach temperaturowego przesilenia, przychodzą z reguły , gwałtowne zjawiska pogodowe. Jednym z groźniejszych jest grad. Oczywiście szkody jakie wyrządza, zależą od wielkości kul gradowych , intensywności i siły uderzenia oraz czasu trwania gradobicia. Mniejsze rośliny we wczesnych fazach rozwoju plantacji, stosunkowo szybko nadrabiają straty i regenerują uszkodzenia. Możliwe jest czasem, że końcowe straty nie są wielkie. Duże uszkodzenia spowodowały gradobicia jakie miały miejsce po 20 lipca w niektórych rejonach Polski. Wówczas, dochodzi do gwałtownej redukcji masy wegetatywnej roślin, czasami do dużych uszkodzeń tworzącego się zgrubienia cebulowego.

 

Duże uszkodzenia plantacji cebulowej w 8 dniu po silnym gradobiciu na Opolszczyźnie
Duże uszkodzenia plantacji cebulowej w 8 dniu po silnym gradobiciu na Opolszczyźnie

Duża intensywność gradobicia, może prowadzić do strat w ilości i jakości plonu. W większości przypadków, jakość obniża się na tyle, że zbiory z takich plantacji powinny być sprzedawane w pierwszej kolejności, bo najczęściej nie nadają się do dłuższego przechowywania. Oprócz czysto mechanicznych uszkodzeń należy się liczyć z pojawieniem się chorób. W takich przypadkach, dochodzą do głosu bakteriozy, choć choroby grzybowe również są w takich warunkach groźne. Najczęściej, pierwszą interwencją po gradobiciu  jest oprysk Topsinem. Często plantatorzy wybierają również inne środki zaradcze, mające na celu szybką odbudowę masy liściowej, oraz utrzymanie zdrowotności. Do nich należą dobre nawozy dolistne z udziałem aminokwasów, biostymulatory, środki działające na bakteriozy itp. Duże problemy występują również gdy na plantację spadnie  gruby, zimny deszcz , któremu towarzyszy silny wiatr. Szczypior w takich warunkach , też ulega znaczącym uszkodzeniom.

 

Zielony zdrowy łan cebuli, pomimo przewiędnięć wynikających z wysokich temperatur i suchego wiatru, gwarantuje bezproblemowe przejście przez okres zmiennych warunków pogodowych
Zielony zdrowy łan cebuli, pomimo przewiędnięć wynikających z wysokich temperatur i suchego wiatru, gwarantuje bezproblemowe przejście przez okres zmiennych warunków pogodowych
Prawidłowa  obsada, dobra zdrowotność i szybki przyrost zgrubień cebulowych
Prawidłowa obsada, dobra zdrowotność i szybki przyrost zgrubień cebulowych

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here