Wczesne siewy i dzielone dawki herbicydów dają efekty

0
2164
Jak na ten rok firma HANKA MOCHOV może być dumna z kondycji roślin w drugiej połowie maja

Wizyta w czeskiej firmie Hanka Mochov, w której w tym roku cebulowe plantacje zajmują około 80 ha. Ten rok pokazała jak ważny okazał się możliwe wczesny siew cebuli, co przełożyło się na kondycję roślin już pod koniec maja. Na uwagę zasługują także programy ochrony plantacji cebuli przed chwastami, które polegają na stosowaniu dzielonych dawek herbicydowych, tak aby do minimum ograniczyć stras powodowany przez herbicydy na cebulę. Przekłada się to na optymalny wzrost tego warzywa. Konieczna stało się tutaj już rozpoczęcie ochrony przed wciornastkami oraz właściwe zabezpieczenie upraw przed nadchodzącymi wysokimi temperaturami w czerwcu.