Cebula ozima – ostatnie przygotowania

0
4254

Zbliża się zimowy okres. Tylko nieliczne warzywa w tym wieloletnie i dwuletnie , mają zdolność do przetrwania tak niekorzystnych warunków. W większości przypadków, na okres zimy, wchodzą one w stan spoczynku, który tylko okresowo przeplatany jest bardzo spowolnionym wzrostem i rozwojem.

Do takich warzyw należy cebula ozima. Sukces w jej uprawie zależy od wielu czynników, które można określić jako zależne od;

– cech dobranej konkretnej odmiany

-przygotowania agrotechnicznego plantacji do okresu późnej jesieni , zimy a także przedwiośnia

-przebiegu zimy, czyli warunków pogodowych w okresie zimy i przedwiośnia.

Mrozoodporność, czy też dokładniej tolerancja na spadki temperatur to cecha przypisana do wartości odmiany. Przyjmuje się, że odmiany, które wytrzymują przez 2-3 doby ciągłe spadki temperatur pomiędzy -15 a -18°C w warunkach braku pokrywy śnieżnej jak również bez wiatru, posiadają dobrą mrozoodporność.

W takiej fazie cebula jest już gotowa do zimy
W takiej fazie cebula jest już gotowa do zimy

Plantatorzy mają możliwość dodatkowego zabezpieczenia , czyli zwiększenia ochrony, poprzez przykrycie plantacji włókniną. Taki zabieg znacząco zwiększa bezpieczeństwo roślin w beśnieżne zimy, zwłaszcza od smagających suchych , mroźnych wiatrów. Zabieg przykrywania należy przeprowadzić jak najpoźniej, po to aby w przypadku zbyt wczesnego przykrycia, nie dochodziło do przegrzewania i pobudzania cebuli do nadmiernego wzrostu. Tu należy pamiętać również o właściwym momencie zdjęcia okrycia na przedwiośniu. Zbyt późne zdjęcie tej okrywy, może powodować problemy z właściwym wzrostem i rozwojem cebuli i powodować dodatkowe zagrożenie chorobami.

Idealną sytuację stwarza naturalne przykrycie plantacji przez śnieg. Można przyjąć, że już niewielka okrywa 3-5 centymetrowa, znakomicie poprawia możliwości przetrwania mrozów. Grubsza pokrywa śnieżne zabezpiecza rośliny przed dużymi spadkami temperatur.

Do działań zmierzających do jak najlepszego agrotechnicznego przygotowania plantacji do okresu późnej jesieni , zimy a także przedwiośnia należy: odchwaszczanie i zabezpieczenie przed infekcjami chorobowymi i szkodnikami na okres potencjalnego spoczynku. Ważne jest, by przed nadejściem zimy doprowadzić rośliny do odpowiedniej fazy rozwojowej, gwarantującej wykorzystanie potencjału mrozoodporności wynikającego z danej odmiany, ale również uzyskanie optymalnego wzrostu i rozwoju , a także plonu po zimie.

Istotne jest, aby plantacja przystąpiła do okresu zimy odchwaszczona. Należy pamiętać , że pozostawienie chwastów, powoduje, że większość z nich rośnie nadal w okresie zimy i przedwiośnia, czyli w okresach w których interwencja jest prawie niemożliwa. Uciążliwymi chwastami , są w szczególności rzepak, tasznik, tobołki, starzec, wiechlina roczna.

Plantacje cebuli można zabezpieczyć, przed tym zachwaszczeniem stosując Boxer w ilości 2-4 litrów na hektar od fazy 2 liścia właściwego ( 4-5 centymetrowego). Połączenie tego zabiegu z pendimetaliną w ilości 1l/ha, daje możliwość zabezpieczenia również przed wtórnymi wschodami szerokiego wachlarza chwastów zimą. Jeśli mamy obawy, co do fazy i kondycji naszej plantacji, zabieg należy wykonać w dwóch fazach, zmniejszając dawki do połowy. Nieliczne chwasty, które unikną naszej interwencji; starzec, wiechlina roczna, należy usunąć ręcznie.

Brak zachwaszczenia przed zimą zaprocentuje dobrym startem roślin na wiosnę
Brak zachwaszczenia przed zimą zaprocentuje dobrym startem roślin na wiosnę

Zabezpieczenie przed infekcjami chorobowymi i szkodnikami na okres potencjalnego spoczynku, jest bardzo istotnym zabiegiem. Pozwala to zwiększyć szanse plantacji , w konfrontacji z warunkami zimowymi i wczesnowiosennymi. Zdrowa , pozbawiona szkodników plantacja, to zdecydowanie lepszy start po zimie. Należy pamiętać, że wczesną wiosną , brak jest możliwości takiego zabezpieczenia plantacji, a wówczas harmonijny wzrost i rozwój po zimie jest niezwykle istotny.

Szeroki zakres zabezpieczenia przed chorobami daje Scorpion, Amistar, Switch. W przypadku zwartej obsady, i zagrożenia ze strony mączniaka rzekomego , niezbędna będzie przedzimowa interwencja Ridomilem . Zastosowanie Karate Zeon, ogranicza w zupełności jesienne zasiedlenia szkodnikami.

Osiągniecie odpowiedniej fazy rozwojowej, gwarantującej wykorzystanie potencjału mrozoodporności danej odmiany, można uzyskać przez odpowiednie zabiegi jesiennego nawożenia dolistnego. W ostatnich zabiegach należy przejść z nawożenia o równych składach do nawożenia z przewagą fosforu, a zwłaszcza potasu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here