Cebula ozima przed zimą

0
3265

Sytuacja w produkcji cebuli z siewu tradycyjnego, w tym częste problemy ze wschodami a w konsekwencji niższe plony i słabsza jakość, skłaniają wielu producentów do uprawy cebuli ozimej. W tym roku w większości regionów Polski, warunki do siewu były niestety niekorzystne. Tylko w nielicznych regionach, można ją było zasiać i uzyskać zadowalające wschody bez użycia deszczowania.

Trudny start

Nawet tam, gdzie była możliwość deszczowania, z uwagi na bardzo wysokie temperatury i wysuszające wiatry, wschody cebuli wysiewanej w ostatnich sierpnia lub na początku września były utrudnione. Niestety, wielu plantatorów cebuli ozimej nawadniając plantacje przy użyciu deszczowni, popełniło błędy. Usilne deszczowanie po siewie, powodowało zbytnie zagęszczenie gleby i utrudniało wschody. Najlepszym rozwiązaniem, było polecane przez ekspertów Onion Leader, deszczowanie gleby przed ostateczną uprawą i siewem. Wstrzymanie się od deszczowania w okresie do pełnych wschodów, dawało bardzo dobre efekty. W takich warunkach, przy wysokich temperaturach, wschody rozpoczynały się po 5-6 dniach. Przy tak szybkich wschodach, uzyskiwane było duże wyrównanie  roślin, znacznie ułatwiające decyzje co do dalszej ochrony herbicydowej.

 

Efekt działania herbicydów zastosowanych po wschodach
Efekt działania herbicydów zastosowanych po wschodach

Zwalczanie chwastów

Zalecaliśmy niskie dawki pendimetaliny. Niewiele było czasu na zastosowanie przed wschodami glifosatu. Doskonałym rozwiązaniem było wczesne stosowanie preparatu Boxer 800 EC, który w tym roku został zarejestrowany do stosowania w cebuli, o szerokim wachlarzu zwalczanych chwastów dwu i jednoliściennych. Tu należy wspomnieć o skutecznym działaniu tego preparatu na uciążliwą wiechlinę roczną. Chwast ten w cebuli jest trudno zwalczany. Zgodnie z etykietą, pierwszym możliwym terminem zastosowania preparatu jest faza, kiedy to drugi liść właściwy cebuli ma długość co najmniej trzy centymetry. Tu należy wspomnieć również o ostatecznej fazie stosowania tego preparatu tj. kiedy zauważalny jest czwarty liść właściwy cebuli. Przy uprawie cebuli oznacza to możliwość stosowania Boxera jeszcze w październiku.

Boxer można stosować w dawkach dzielonych, oraz w mieszankach z innymi herbicydami. Najbardziej bezpieczną formą jest łączenie preparatu z pendimetaliną. W dzielonych dawkach najczęściej stosuje się Boxer w ilości 2-4 l/ha. Z uwagi na to, że osobiście preferuję w cebuli ozimej, stabilny, szybki i niezachwiany wzrost, osobiście zalecam zastosowanie preparatu w bardzo bezpiecznej formie na zdecydowanie odrastający 4-5 cm drugi liść właściwy w ilości 1,5 l Boxera w mieszance 0,5-0,75 l pendimetaliny na hektar i powtórzenia tego zabiegu po 5- 7 dniach. Łączna dawka Boxera zastosowanego przed zimą w ilości 4l/ha jest bardzo bezpieczna i nie powoduje problemów w dalszym wzroście cebuli. Niewielkie ilości chwastów, które wymknęły się spod takiej kontroli herbicydowej, należy usunąć stosując Goal, Galigan, Lontrel – również w dawkach dzielonych, pamiętając o warunkach, jakie powinny być spełnione przy ich stosowaniu( suche rośliny, odpowiednia dawka i stadium rozwojowe cebuli i chwastów).

 

Bezwzględne wciornastki

Wyzwaniem przed jakim stanęli plantatorzy cebuli ozimej był i jest wciornastek. Wiele plantacji zostało całkowicie zniszczone, w wyniku masowego ataku tego szkodnika, na bezbronne młodociane stadia rośliny. Brak ochrony insektycydowej w tym okresie, powodował masowe wypady cebuli w ciągu 2-3 dni. Problemem okazywała się również śmietka. Wysokie temperatury stanowiły dodatkowe wyzwanie dla plantatorów. Wiele środków w takich temperaturach, nie działa, lub szybko traciło swoją skuteczność.

 

Przygotowana do zimy

Kolejnym wyzwaniem tego sezonu uprawy cebuli jest osiągnięcie właściwej fazy rozwojowej, gwarantującej osiągnięcie pełnej mrozoodporności charakterystycznej dla danej odmiany. Jest to 3 -4 liść, przy średnica łodygi u nasady około 5-6 mm.

 

W takim stadium cebula jest już prawie gotowa do zimowania
W takim stadium cebula jest już prawie gotowa do zimowania

Osiągnięcie tej fazy jest możliwe tylko wtedy, gdy plantator spełni kilka podstawowych warunków;

– wybierze dla danej odmiany optymalny  termin siewu (tu ważna jest zarówno jarowizacja, jak i zbyt młodociana faza);

– zapewni się pełną kontrolę i sterowanie tempem wzrostu (tu możliwe jest zarówno opóźnianie, jak i przyspieszanie intensywności wzrostu);

– zapewnienie pełnej wręcz idealnej zdrowotności roślin w aspekcie chorób i szkodników;

– pozbycie się przed zimą zachwaszczenia i zapewnienie ochrony herbicydowej na  często zmienny zimowo-wczesnowiosenny okres.

Ochronę przed chorobami zapewnią takie preparaty jak Scorpion 325 SC, Amistar Opti 480 SC, Amistar 250 SC, Ridomil Gold MZ, Switch 62,5 WG. Dobór ich zależy od przebiegu choroby i zagrożeń. Najczęściej 2 krotne zastosowanie kombinacji dwóch preparatów przed zimą gwarantuje sukces w uprawie. W walce ze szkodnikami warto sięgnąć po sprawdzony Karate Zeon 050 CS.

Harmonijny wzrost, można zapewnić nawożeniem dolistnym, który w przypadku uprawy cebuli ozimej, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Stosowanie nawozów dolistnych z dodatkiem aminokwasów , regulatorów wzrostu, wyciągów z alg, specjalistycznych nawozów wspomagających rozwój systemu korzeniowego, pozwala kontrolować i intensyfikować wzrost.

W ostatniej fazie wzrostu, należy stosować nawozy z bardzo ograniczoną ilością azotu a wysoką koncentracją potasu, aby jak najlepiej przygotować rośliny do nieprzewidywalnego okresu zimy. W niektórych regionach już się ona rozpoczęła ….

WP_20151013_009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here