Cebulowe plantacje w pierwszych dniach czerwca – raport z PL i Czech

0
1851

Warunki pogodowe w maju były nietypowe. Po gorącym kwietniu, nadal przeważały wysokie temperatury. Ilość opadów była znikoma w większości regionów Polski. Przełożyło się to w znaczący sposób na kondycję i wzrost i rozwój wszystkich gatunków warzyw.  W szczególny sposób dotyczyło to cebuli. W wielu regionach szybkie wysuszenie gleby spowodowało bardzo niewyrównane wschody. Tak więc na wielu polach występuje naraz kilka faz rozwojowych. Sprawia to trudność w prowadzeniu dalszej agrotechniki. Dotyczy to trafności decyzji co do użycia pestycydów – herbicydów w szczególności.

Największe problemy występują w regionach centralnej i południowo wschodniej Polski. Duże problemy występują również na części Wielkopolski, Świętokrzyskiego i Małopolski.

Dolny Śląsk, Śląskie

Kondycja cebuli na południowo zachodnich terenach Polski jest bardzo różna. W gospodarstwach gdzie siewy zostały wykonane wcześnie oraz umiejętnie posługiwano się herbicydami, kondycja i wyrównanie jest bardzo dobre. Jest jednak wiele gospodarstw w których nierównomierne wschody są przyczyną wielu problemów wynikających z tego faktu.

Małopolska, Świętokrzyskie

W gospodarstwach Małopolski i Świętokrzyskiego zdecydowanie zabrakło wody. Pomimo zwięzłej dobrej gleby wystąpiły duże problemy z wschodami oraz właściwą obsadą roślin. Na udanych plantacjach cebuli, postęp we wzroście limitowany jest dostępnością wody, a ponieważ zdecydowana większość plantacji nie jest nawadniana, nadal jest wiele problemów.

 

Mazowsze

W tym regionie wysokie temperatury pomimo wysokiego poziomu agrotechnicznego (deszczowanie , plantacje wielkoobszarowe) też sytuacja jest bardzo zmienna. Są plantacje na których pod koniec maja notowano 4-5 liść, ale są i takie w których drugi liść dopiero się tworzy.

Kujawy

Zdecydowanie najlepsza sytuacja występuje na Kujawach. Tam z początku wiosny wystąpiły opady. Z reguły można powiedzieć , że procent udanych plantacji jest tam najwyższy.

Wielkopolska

Występuje w tym regionie bardzo duże zróżnicowanie pod względem obsady roślin oraz stopnia zaawansowania we wzroście. Są plantacje w czwartym liściu, ale są i takie na których występują bardzo zróżnicowane fazy od 1do 4 liści.

Lubelszczyzna i Podkarpacie

W tych regionach deficyt wody  i upały były największe. To przełożyło się na wysoki poziom problemów agrotechnicznych.

Czechy

Nasi południowi sąsiedzi szybko przystąpili do siewów cebuli. Poziom przygotowania farm do deszczowania jest wysoki. Ponadto wiele plantacji nawadnianych jest kropelkowo w połączeniu z fertygacją. Dlatego sytuację na większości farm można określić jako relatywnie dobrą.