Czeska cebula w dobrej kondycji

0
2027

W zeszłym tygodniu postanowiłem wybrać się do sąsiednich Czech, by zapoznać się ze stanem tamtejszych plantacji cebuli. Odwiedziłem przede wszystkim te duże, kluczowe dla branży cebulowej w Republice Czeskiej gospodarstwa. Czeska cebula w dobrej kondycji jest z kilku powodów. Wśród nich wymienić można mniejszego pecha pogodowego, niż mieli polscy plantatorzy oraz umiejętny dobór mieszanek herbicydowych.

Czechy pozytywnie wyróżniają się na tle Europy

W największych farmach cebulowych u naszych południowych sąsiadów, przynajmniej w tych, które zlustrowałem, stan rozwoju cebuli jest bardzo dobry lub dobry. Siewy wykonywane były tam od połowy marca. Jednak nawet te plantacje, które wysiano w połowie kwietnia prezentują się dość ciekawie. Warunki pogodowe, które panowały w tych regionach Czech, gdzie uprawia się cebulę na dużą skalę nie były optymalne. Pogoda u naszego południowego sąsiada, mimo geograficznej bliskości, miała tam jednak  inny przebieg niż w kraju nad Wisłą. O ile polscy producenci zmagali się z  chłodem, deszczem i zalaniami plantacji, o tyle na Czechach było sucho a dnie były ciepłe. Czynnikiem niesprzyjającym były wysokie dobowe amplitudy temperatur. Pomimo zimnych nocy udało się jednak doprowadzić do relatywnie harmonijnego wzrostu, co obecnie skutkuje dobrą kondycją roślin nie tylko w porównaniu z cebulą z polskich plantacji ale i innych krajów europejskich.

25 tydzień na plantacji cebuli w Czechach

Ostrożne i umiejętne stosowanie herbicydów powschodowych

Dobra kondycja roślin na plantacjach

Kolejnym czynnikiem, który skutkuje dobrym stanem cebuli w Czechach, było umiejętne wykorzystywanie selektywnych herbicydów powschodowych. Sporządzane mieszanki miały niskie stężenia, ale stosowane były kilkukrotnie. To zaś przekładało się na niewystępowanie czasowych zahamowań wzrostu cebuli. Brak było także jakichkolwiek  poważniejszych objawów fitotoksyczności. Jeśli nawet pojawiały się niepożądane objawy aplikacji preparatów chwastobójczych na szczypiorze, to już po kilku dniach odzyskiwał on właściwy wigor i kontynuowały wzrost. Rośliny na uprawnych kwaterach miały w 25 tygodniu 2017 roku już 8-9 liści właściwych, co oznacza, że w porównaniu z polskimi plantacjami mają one ok. 2 tygodniowe wyprzedzenie.

Łyżka dziegciu w beczce miodu

Korzystny przebieg wegetacji cebuli okupiony był szybkim i dość masowym wystąpieniem wciornastka. Na niektórych plantacjach szkodnik ten stanowi obecnie bardzo poważny problem. Jego rozwojowi sprzyjają panujące temperatury, które utrzymują się na poziomie powyżej 25°C. Jest też sucho, co ułatwia namnażanie wciornastków, a kontrolę ich populacji czyni trudną. Coraz większym wyzwaniem, zwłaszcza na najbardziej zaawansowanych plantacjach, jest mączniak rzekomy. Można również obserwować wzrost presji takich chorób jak stemphylium, alternarioza i Botrytis cinerea.

Miedzy liśćmi widać już żerujące wciornastki
Atak wciornastków
Pierwsze objawy Stemphylium
Pierwsze objawy Stemphylium i mączniaka na plantacjach

Reasumując, należy stwierdzić, że czeskie plantacje cebuli są w dobrej kondycji. Dotyczy to zwłaszcza tych, które siane były wcześnie. Nie zaszkodziła im zbyt poważnie ani sucha pogoda ani zimne noce.

Cebule ozime w Czechach są już gotowe do zbioru