Pierwsze podsumownie w RSP Hopkie

0
3301

Pomimo tak trudnego sezonu 2015 na niektórych plantacjach cebuli w tym roku zapowiada się dobry plon. Tak będzie też w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Hopkie, gdzie cebula uprawiana jest na powierzchni 120 ha. Pomimo trudnych tegorocznych warunków plon będzie niższy ale jakość cebuli dosyć dobra. To  zasługa ogromnej wiedzy zarówno pani prezes RSP Hopkie Jadwigi Najdy oraz kierownika produkcji Jarosława Swatowskiego.

Jak informuje Jarosław Swatowski, zarządzający produkcją w RSP  Hopkie ten sezon był jednym z najtrudniejszych. Największym problem była susza, która już na początku utrudniała wschody i stosowanie herbicydów, a ostatecznie na kształtowanie się plonu. Tu mimo wszystko zapowiada się dość dobrze, ale dzięki temu, że plantacje były nawadniane 4-5 razy (jednorazowo stosuje się dawkę wody około 15 mm). Kolejnym utrudnieniem tego sezonu były wciornastki, przeciwko którym wykonano tu kilkanaście zabiegów. Mimo suszy, duża w niektórych momentach była tez presja chorób, zwłaszcza Stemphylium. Ten sezon wymagał bardzo dużej uwagi na plantacjach cebuli i często wykonywanych lustracji. To dawało możliwość podjęcia właściwych decyzji i wykonania na czas odpowiednich zabiegów zapobiegawczych, a czasem nawet interwencyjnych – informuję Jarosław Swatowski, podkreślając przy tym duże wsparcie udzielne przez specjalistów Onion Leader, którzy kilkakrotnie wizytowali jego plantacje.

Podczas naszej wizyty 21 sierpnia, cebula zaczynała już załamywać szczypior. Na większości plantacji wykonano już zabieg Fazorem (4 kg/ha). Władysław Tokarczyk zwracał uwagę na właściwe przygotowanie cebuli do wykopywania. Ta plantacja jak na ten sezon wygląda wzorowo, szczypior jest zdrowy i miejscami już ładnie załamany. Zasycha prawidłowo co oznacza, że składniki pokarmowe są magazynowane w zgrubieniach. Widać tez że tworzy się już ładna łuska, co zapewni dobrą przydatność cebuli do przechowywania – podkreślał ekspert Onion Leader. Zalecał by w takim roku jak obecny, tam gdzie jest zdrowy szczypior nie spieszyć się z wykopywaniem cebuli ale zrobić to jak najpóźniej. Po wyłożeniu się szczypioru w dalszym ciągu następuje przyrastanie zgrubień, wtedy plon może się jeszcze zwiększyć o 15-20% – przypomniał Władysław Tokarczyk.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here